Hlavní obsah

připravit

Vyskytuje se v

připravit se: Připravte se!Get ready!

sám: Připravila to sama.She prepared it herself.

get: připravit seget ready

lock: zajistit a nabít, připravit zbraňAmE, voj. lock and load

make: připravit semake ready

provision: připravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čehomake provision for sth

ready: nachystat se, připravit seget ready

red carpet: připravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komuroll out the red carpet

set: být na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat cobe set to do sth

swindle: podvodem připravit/okrást/obrat koho o coswindle sb out of sth

type: připravit pro tisk, vysázet textpolygr. set in type

arrangement: připravit co akci ap.make arrangements for sth

inside: Vše bude připraveno do hodiny.Everything will be ready inside an hour.

steady: Připravit, pozor, teď!Ready, steady, go!