Hlavní obsah

připravit

Vyskytuje se v

připravit se: Připravte se!Get ready!

sám: Připravila to sama.She prepared it herself.

get: get readypřipravit se

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

make: make readypřipravit se

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

ready: get readynachystat se, připravit se

ready: get sth readypřipravit, nachystat co

ready: Ready, steady, go!Připravit se, pozor, teď! startovací formule

ready: ready osf for sthpřipravit se na co

red carpet: roll out the red carpetpřipravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komu

set: be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co

swindle: swindle sb out of sthpodvodem připravit/okrást/obrat koho o co

type: polygr. set in typepřipravit pro tisk, vysázet text

arrangement: make arrangements for sthpřipravit co akci ap.

get: Get it ready for them.Připrav to pro ně.

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

steady: Ready, steady, go!Připravit, pozor, teď!