Hlavní obsah

lock [lɒk]

Vyskytuje se v

horn: dostat se do křížku, pohádat selock horns

lock: kadeřelocks

lock away: (u)zamknout, zavřít, zavřít na zámek co kam uschovatlock sth away

lock in: zamknout, zavřít koho kde v pokojilock sb in

lock out: of sth zamknout dveře před kýmlock sb out

lock up: zavřít do vězení, ústavulock sb up

cylinder: zámková vložkalock cylinder

locked: bojovat, soupeřit, potýkat sei přen. be locked in battle/conflict

safety: pojistka zbraně, zámku, bezpečnostní zámeksafety lock

steering wheel: páka na volant bezpečnostnísteering wheel lock

dozický: dozický zámekChubb (lock)

komora: plavební/zdymadlová komoralock (chamber)

plavební: plavební komoralock chamber, zdymadlo lift-lock

strčit: strčit koho pod zámeklock sb away

vpustit: nevpustit kohoshut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sb

zámek: bezpečnostní zámeksecurity lock

vězení: zavřít koho do vězeníimprison sb, put sb in jail/prison, lock sb up

zabouchnout: Zabouchl jsem si (dveře).Locked myself out.

zamknout: Zamkl jsi (dveře)?Have you locked the door?

zasunout: Zasunul klíč do zámku.He inserted the key in(to) the lock.

zavřít: zavřít koho do vězeníput sb in prison/jail, lock sb up

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

barrel: se vším všudy, sakumprásk, úplně všechnolock, stock and barrel