Hlavní obsah

steady [ˈstedɪ]

Citoslovce

  • Steady on. Uklidni se., Opatrně., Ale no tak!

Vyskytuje se v

steady: Uklidni se., Opatrně., Ale no tak!Steady on.

increase: stabilní růst čehoekon. steady increase in sth

ready: Připravit se, pozor, teď! startovací formuleReady, steady, go!

vážný: vážná známoststeady boyfriend/girlfriend

stálý: stálý příjemsteady income

známost: mít vážnou známost s kým chodit shave a (steady) o muži girlfriend/o ženě boyfriend, go steady with sb