Hlavní obsah

ale

Částice

  • údivTo je ale auto!What a car!Ale jdi! nevěřícněCome on!, Come off it!, (nepovídej) (What) you don't say! zast. Go on (with you)!

Citoslovce

  • nesouhlasAle ne!Oh no!

Vyskytuje se v

proto: ale proto, proto přecenicméně (but) that's no reason why

přece: a přece, ale přece, však přeceyet, (but) still, nicméně nevertheless, nonetheless

ne: Ale ne!Oh no!

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

vůbec: (ale) vůbec nenot at all

zase: ale zasebut then again

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

bída: To je ale bída. špatná kvalitaThat's shameful(ly poor).

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

chlívek: Tady je ale chlívek!What a sty!

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

mít se: Ty se (ale) máš!Lucky you!

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

předbíhat: Ale nepředbíhejme. pěkně popořaděFirst things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.

překvapení: To je ale překvapení!What a surprise!

šikula: Ty jsi ale šikula!Well done you!

škoda: To je ale škoda!What a pity/shame!

štěstí: Ty máš ale štěstí!You lucky devil!

totéž: Ale to je totéž.But that is the same thing.

trvat: Trvá to nějakou dobu, ale ...It takes (some) time but ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zlobit se: Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...I'm sorry to trouble you but...

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!