Hlavní obsah

zase

Příslovce

  1. (znovu) againzase a znovuover and over (again)zase od začátkuall over againuž zaseyet again
  2. teď zase (vystřídání něčím) now ... again
  3. (kdežto) whereas(pak) in turn(naopak) for oneale zasebut then again

Vyskytuje se v

letět: Krátké sukně zase letí.Short skirts are in again.

odbýt: Zase to odbyl.He did a sloppy job again.

prospět: Zase neprospěl.He failed again.

zaspat: Zase zaspal.He overslept again.

back: být zpět, být zase v módě, vrátit se do módybe back

blow: Zase to zbabral.He has blown it again.

naughty: Ty zase zlobíš!You're being naughty again!

there: Už zase se rozčiluješ!There you go again, getting mad.

zase: zase a znovuover and over (again)