Hlavní obsah

again [əˈgen or əˈgeɪn]

Příslovce

  1. znovu, zas(e), opět opakovaněCome again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.once againještě jednou, znovunever againuž nikdy
  2. but/then/there again ale taky, ale stejně takThey may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.as much/many again(ještě) jednou tolik

Vyskytuje se v

but: but then (again)ale zase/na druhou stranu

come: Come again?Cože?, Ještě jednou., Prosím?

here: here we go (again)už je to tady zas, to je pořád dokola

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

once: once againještě jednou, znovu, opět

over: over againznovu od začátku, ještě jednou

over: over and over (again)stále dokola, zas a zas, opětovně

same: same againještě jednou (totéž) při objednávání nápojů

there: there againna druhou stranu, ale zase uvedení protiargumentu

there: there sb go(es) againuž zase!

much: as much againještě jednou tolik

much: half as much again(ještě) o polovinu víc

never: never againnikdy víc, už nikdy

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

blow: He has blown it again.Zase to zbabral.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

naughty: You're being naughty again!Ty zase zlobíš!

there: There you go again, getting mad.Už zase se rozčiluješ!