Hlavní obsah

mít se

Nedokonavé sloveso

  1. (dobře ap.) beJak se máš/máte?How are you?Mám se dobře.I'm fine.Měj(te) se (hezky).Have a nice day.Měli jsme se báječně.We had a great time.Ty se (ale) máš!Lucky you!
  2. (chystat se) be about to do sth, be on the point of doing sth

Vyskytuje se v

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

dobře: Měj(te) se dobře.Have a nice day.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

hezky: Mějte se hezky.Have a nice day.

prima: Mám se prima.I'm fine.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

společný: Nemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.

zač: Nemám se zač stydět.I have nothing to be ashamed of.

better: mít se lépe, být na tom lépebe better off

fine: mít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.be fine

rollicking: užívat si (to), mít se skvělehave a rollicking good time

show: mít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.have something to show for it

tip: má se za to/předpokládá se, že kdo udělá coBrE sb is tipped to do, for sth

wary: dávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čímbe wary of/about sb/sth

well-off: být na tom dobře, mít se dobřebe well off

wonderful: báječně se bavit, mít se báječněhave a wonderful time

believe: Má se za to, že ...It is believed that ...

deem: Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.It is deemed necessary.

great: mít se báječně, skvěle se bavithave a great time

nice: Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).Have a nice day.

ought: Měl se vrátit včera.He ought to have returned yesterday.

slate: Měl se stát za rok ministrem.He was slated to become a minister in one year.

think: Má se za to, že ...It is thought that ...

well: Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.I'm well.

mít se: Mám se dobře.I'm fine.