Hlavní obsah

mít se

Nedokonavé sloveso

  1. (dobře ap.) beJak se máš/máte?How are you?Mám se dobře.I'm fine.Měj(te) se (hezky).Have a nice day.Měli jsme se báječně.We had a great time.Ty se (ale) máš!Lucky you!
  2. (chystat se) be about to do sth, be on the point of doing sth

Vyskytuje se v

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

dobře: Měj(te) se dobře.Have a nice day.

docela: Mám se docela dobře.I am quite well.

hezky: Mějte se hezky.Have a nice day.

prima: Mám se prima.I'm fine.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

společný: Nemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.

zač: Nemám se zač stydět.I have nothing to be ashamed of.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

fine: be finemít se dobře hl. zdravotně ap.

fine: do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

tip: BrE sb is tipped to do, for sth se za to/předpokládá se, že kdo udělá co

wary: be wary of/about sb/sthdávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čím

well-off: be well offbýt na tom dobře, mít se dobře

wonderful: have a wonderful timebáječně se bavit, mít se báječně

believe: It is believed that ... se za to, že ...

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., se za to, že je to nutné.

great: have a great timemít se báječně, skvěle se bavit

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

think: It is thought that ... se za to, že ...

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.