Hlavní obsah

zač

Zájmeno

  • (za co) what forZač mě máš?Who do you think I am?Co je to zač? kdo to jeWhat/Who is he?Nemám se zač stydět.I have nothing to be ashamed of.Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

Vyskytuje se v

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

zač: No problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.Není zač. po poděkování