Hlavní obsah

fine [faɪn]

Přídavné jméno-ner, -nest

  1. dobrý, pěkný, kvalitní práce, osoba ap.You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.
  2. I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?be finemít se dobře hl. zdravotně ap.do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný
  3. v pořádku, ucházející, vyhovujícíThe doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.
  4. jemný, drobný, hebký písek ap.fine raindrobný déšťfine hairjemné vlasy
  5. kvalitní, drahý, vybraný
  6. slušný, férový, čestný člověk
  7. pěkný, slunečný počasí

Podstatné jméno

  1. pokutainflict a fine on sbuložit komu pokutuon-the-spot finebloková pokuta uložená na místě
  2. odstupné placené nájemcem či vazalem

Vyskytuje se v

fettle: in fine fettleve (výborné) formě, fit

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

turn out: turn out finevyčasit se

assess: assess a finevyměřit pokutu

chop: chop sth finenajemno nasekat co

hefty: hefty finemastná pokuta

impose: impose a fineuložit pokutu

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

just: That's just fine!To je v pohodě!, To je dobrý! stačí to, půjde to

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

cvik: mít v čem cvikbe practiced in sth, have sth down to a fine art

dostat: dostat pokutu za cobe fined for sth

napařit: napařit pokutu komuslap a fine on sb, fine sb

pokuta: dát komu pokutufine sb

pokuta: dostat pokutu za cobe fined for sth

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

udělit: udělit pokutu komufine sb, impose a fine on sb

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

umění: výtvarné uměnívisual/fine/grafická graphic arts

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

déšť: drobný déšťfine rain

hezky: Je hezky.The weather is fine.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

klapat: hovor. Klape to.It works (fine).

mít se: Mám se dobře.I'm fine.

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

pěkný: pěkný zmatekfine mess

pokutovat: Byl dvakrát pokutován.He was fined twice.

prášek: jemný prášekfine powder

prima: Mám se prima.I'm fine.

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art