Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) art, artistic creationvýtvarné uměnívisual/fine/(grafická) graphic arts
  2. (výtvor) artgalerie výtvarného uměníart/picture gallery
  3. (dovednost) art, skill(schopnost) ability(mistrovské) masteryněkdy lze užít přípony -shipbojová uměnímartial arts

Vyskytuje se v

bojový: bojová uměnímartial arts

chovat se: neumět se chovathave no manners

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

moderní: moderní uměnímodern art

múzický: múzická uměníperforming arts

střelecký: střelecké uměnímarksmanship

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

užitý: užité uměníapplied art(s)

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

ovládnout se: Neumí se ovládnout.He has no self-control.

plavat: Neumím plavat!I can't swim!

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

umět: Umíš to?Can you do it?

vykouzlit: Umí vykouzlit lahodná jídla.He can conjure up delicious dishes.

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?

applied: užitá uměníapplied arts

collector: sběratel umění obrazů ap.art collector

contemporary: současné uměnícontemporary art

expressionist: expresionistické uměníexpressionist art

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

figurative: figurativní uměnífigurative art

historian: historik umění, kunsthistorikart historian

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

numerate: umět počítatbe numerate

people: umět jednat s lidmihave people skills

self-controlled: umět se ovládatbe self-controlled

visual: vizuální umění hudba, tanec, film ap.visual arts

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

count: Umíš napočítat do desíti?Can you count up to ten?

have: Má v sobě umění přesvědčovat lidi.He has it in him to convince people.

mover: Umí se rychle pohybovat.He is a fast mover.

play: Umíš hrát na klavír?Can you play the piano?

loser: umět/neumět prohrávatbe a good/bad loser

umění: výtvarné uměnívisual/fine/grafická graphic arts