Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) art, artistic creationvýtvarné uměnívisual/fine/(grafická) graphic arts
  2. (výtvor) artgalerie výtvarného uměníart/picture gallery
  3. (dovednost) art, skill(schopnost) ability(mistrovské) masteryněkdy lze užít přípony -shipbojová uměnímartial arts

Vyskytuje se v

bojový: bojová uměnímartial arts

chovat se: neumět se chovathave no manners

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

moderní: moderní uměnímodern art

múzický: múzická uměníperforming arts

střelecký: střelecké uměnímarksmanship

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

užitý: užité uměníapplied art(s)

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

ovládnout se: Neumí se ovládnout.He has no self-control.

plavat: Neumím plavat!I can't swim!

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

umět: Umíš to?Can you do it?

umět: Umíš číst?Can you read?

umět: Umíte anglicky?Do you speak English?

umět: Neumím plavat!I can't swim!

umět: Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.

umět: Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.

vykouzlit: Umí vykouzlit lahodná jídla.He can conjure up delicious dishes.

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?