Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  1. (dovést) co can (do) sth(být schopen) be able to do sth(dobře) be good at sth(vědět jak) know how to do sth(dobře dělat) do sth wellUmíš to?Can you do it?Umíš číst?Can you read?Umíte anglicky?Do you speak English?Neumím plavat!I can't swim!Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.
  2. (znát) know

Vyskytuje se v

chovat se: neumět se chovathave no manners

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

ovládnout se: Neumí se ovládnout.He has no self-control.

plavat: Neumím plavat!I can't swim!

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

vykouzlit: Umí vykouzlit lahodná jídla.He can conjure up delicious dishes.

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

numerate: be numerateumět počítat

people: have people skillsumět jednat s lidmi

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

play: Can you play the piano?Umíš hrát na klavír?

loser: be a bad/poor loserneumět prohrávat

loser: be a good loserumět prohrávat