Hlavní obsah

chovat se

Nedokonavé sloveso

  • behave(nějak jednat) act, conduct osf, ke komu treat sb(podávat jistý výkon) performchovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně ke komutreat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sbneumět se chovathave no manners

Vyskytuje se v

pansky: have lordly mannerschovat se pansky

doma: Make yourself at home.Chovejte se jako doma.

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

slušně: behave osf, behave decentlychovat se slušně

sportovně: behave in a sportsmanlike mannerchovat se sportovně

primadona: behave like a prima donnachovat se jako primadona

zvíře: behave like an animalchovat se jak zvíře

act: act suspiciouslychovat se podezřele

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

contemptuous: be contemptuous of sb/sthpohrdat, opovrhovat kým/čím, chovat se pohrdavě ke komu

dismissive: be dismissive of sb/sthchovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co, pohrdat kým/čím

else: Behave, or else!Chovej se slušně, jinak uvidíš!

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě

air: give osf/put on airsnafukovat se, naparovat se, povyšovat se, chovat se důležitě

chovat se: behave/conduct osf well/badlychovat se dobře/špatně