Hlavní obsah

treat [triːt]

Sloveso

  1. sb/sth zacházet, jednat, nakládat s kým/čím, chovat se ke komu/čemu jakShe was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.
  2. sb (for) sth léčit koho na co, ošetřit (komu) coHe was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.
  3. sth as sth brát co jako co, považovat co za co
  4. sth (with sth) ošetřit, upravit, napustit co (čím) materiál jinou látkou
  5. sb to sth (po)hostit, častovat koho čím, pozvat koho na co na vlastní útraty
  6. with sb jednat, vyjednávat s kým s protivníkem ap.

Podstatné jméno

  1. pohoštěnígive sb a treatpohostit kohoinvitation to treatvýzva ke koupi vystavením zboží ap.trick or treatkoledování dětí během slavnosti Halloween
  2. It's my treat. hovor. to platím., To je na můj účet.

Fráze

  1. BrE, hovor.look a treat vypadat skvělego down a treatbodnout, přijít k chuti

Vyskytuje se v

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

outpatient: treated as an outpatientléčený ambulantně

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě