Hlavní obsah

treatment [ˈtriːtmənt]

Podstatné jméno

  1. for sth léčení, ošetření lékařské, léčba čehoshock treatmentšoková terapie, léčba šokemtreatment roomošetřovnaafter-treatmentdoléčovací procedury ap., doléčovánífollow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování, doléčeníbe under treatmentbýt v nemocničním ošetřováníget treatmentbýt ošetřen
  2. of sb/sth zacházení, nakládání s kým/čím, chování ke komuill-treatmentšpatné zacházení
  3. of sth ošetření, úprava, zpracování čeho použitím aktivní látky ap.heat treatmenttepelné zpracování kovu ap.sewage water treatmentčištění odpadních vod

Vyskytuje se v

dental: dental caries/treatment/check-upzubní kaz/ošetření/prohlídka

in-patient: in-patient treatmentléčba hospitalizovaných pacientů, nemocniční léčba

medical: medical treatmentléčba, lékařské ošetření

preferential: give preferential treatment to sbzvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péči

radical: radical treatmentradikální léčba pro naprosté vymýcení choroby

refractory: refractory to treatmentnereagující na léčbu

rejuvenating: rejuvenating treatmentomlazovací kúra

sewage: sewage treatmentčištění odpadních vod

spa: spa treatmentlázeňská léčba

treatment: shock treatmentšoková terapie, léčba šokem

good: The treatment didn't do any good.Léčba nijak nepomohla.

čistírna: sewage treatment plantčistírna odpadních vod

čištění: wastewater/sewage treatmentčištění odpadních vod

nakládání: ill-treatment of sth, maltreatment, mistreatment of sbšpatné nakládání s čím/kým

odtučňovací: slimming (treatment), zast. bantingodtučňovací kúra

odvykací: withdrawal therapy, léčba závislosti addiction treatment, rehab(ilitation)odvykací léčba/kúra

úpravna: water treatment plantúpravna vody

zpracování: heat treatmenttech. tepelné zpracování

hradit: This treatment is not covered by health insurance.Toto léčení pojišťovna nehradí.

kosmetika: go to a beauty salon, get a beauty treatmentjít na kosmetiku

léčení: alcohol(ism) treatmentprotialkoholní léčení

ošetření: seek/refuse medical treatment/advicevyhledat/odmítnout lékařské ošetření

úprava: (chemical) water treatment(chemická) úprava vody

zacházení: harsh treatment, maltreatment, mistreatmenthrubé zacházení s vězni ap.