Hlavní obsah

treatment [ˈtriːtmənt]

Podstatné jméno

  1. for sth léčení, ošetření lékařské, léčba čehoshock treatmentšoková terapie, léčba šokemtreatment roomošetřovnaafter-treatmentdoléčovací procedury ap., doléčovánífollow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčováníbe under treatmentbýt v nemocničním ošetřováníget treatmentbýt ošetřen
  2. of sb/sth zacházení, nakládání s kým/čím, chování ke komuill-treatmentšpatné zacházení
  3. of sth ošetření, úprava, zpracování čeho použitím aktivní látky ap.heat treatmenttepelné zpracování kovu ap.sewage water treatmentčištění odpadních vod

Vyskytuje se v

dental: dental caries/treatment/check-upzubní kaz/ošetření/prohlídka

in-patient: in-patient treatmentléčba hospitalizovaných pacientů, nemocniční léčba

medical: medical treatmentléčba, lékařské ošetření

preferential: give preferential treatment to sbzvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péči

radical: radical treatmentradikální léčba pro naprosté vymýcení choroby

refractory: refractory to treatmentnereagující na léčbu

rejuvenating: rejuvenating treatmentomlazovací kúra

sewage: sewage treatmentčištění odpadních vod

spa: spa treatmentlázeňská léčba

good: The treatment didn't do any good.Léčba nijak nepomohla.

čistírna: čistírna odpadních vodsewage treatment plant

čištění: čištění odpadních vodwastewater/sewage treatment

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

odtučňovací: odtučňovací kúraslimming (treatment), zast. banting

odvykací: odvykací léčba/kúrawithdrawal therapy, léčba závislosti addiction treatment, rehab(ilitation)

úpravna: úpravna vodywater treatment plant

zpracování: tech. tepelné zpracováníheat treatment

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

kosmetika: jít na kosmetikugo to a beauty salon, get a beauty treatment

léčení: protialkoholní léčeníalcohol(ism) treatment

ošetření: vyhledat/odmítnout lékařské ošetřeníseek/refuse medical treatment/advice

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

zacházení: hrubé zacházení s vězni ap.harsh treatment, maltreatment, mistreatment