Hlavní obsah

treat [triːt]

Sloveso

  1. sb/sth zacházet, jednat, nakládat s kým/čím, chovat se ke komu/čemu jakShe was treated awfully.Zacházel(i) s ní strašně.
  2. sb (for) sth léčit koho na co, ošetřit (komu) coHe was treated for a head wound.Bylo mu ošetřeno zranění na hlavě.
  3. sth as sth brát co jako co, považovat co za co
  4. sth (with sth) ošetřit, upravit, napustit co (čím) materiál jinou látkou
  5. sb to sth (po)hostit, častovat koho čím, pozvat koho na co na vlastní útraty
  6. with sb jednat, vyjednávat s kým s protivníkem ap.

Podstatné jméno

  1. pohoštěnígive sb a treatpohostit kohoinvitation to treatvýzva ke koupi vystavením zboží ap.trick or treatkoledování dětí během slavnosti Halloween
  2. It's my treat. hovor. to platím., To je na můj účet.

Fráze

  1. BrE, hovor.look a treat vypadat skvělego down a treatbodnout, přijít k chuti

Vyskytuje se v

treat: It's my treat.Já to platím., To je na můj účet.

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

outpatient: treated as an outpatientléčený ambulantně

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě

chovat se: treat sb well/bad(ly), behave well/badly towards sbchovat se dobře/špatně ke komu

ošetřující: attending physician, treating doctorošetřující lékař

zlý: be mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badlybýt zlý ke komu, na koho

jednat: She treats him like a baby.Jedná s ním jako s miminem.

platit: I'm buying!, It's my treat!Platím já! v hospodě ap.

špatně: mistreat, ill-treat, maltreat sbšpatně zacházet s kým

zacházet: Be careful with it., Treat it carefully.Zacházej s tím opatrně.

onuce: treat sb like dirt/muckzacházet s kým jako s onucí

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.