Hlavní obsah

indulgence [ɪnˈdʌldʒəns]

Vyskytuje se v

indulgence: treat sb with indulgencechovat se ke komu shovívavě