Hlavní obsah

léčení

Vyskytuje se v

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

léčit: Smích léčí.Laughter is the best medicine.

rehab: jít se léčit, jít na léčení závislostigo (in)to rehab

léčení: protialkoholní léčeníalcohol(ism) treatment