Hlavní obsah

česky

Příslovce

Vyskytuje se v

český: Česká republikathe Czech Republic

republika: geogr. Česká republikathe Czech Republic

národnost: být české národnostibe of Czech nationality

spisovně: Mluví spisovně česky.He speaks standard Czech.

vyrobit: vyrobeno v České republicemade in/product of the Czech Republic

Bohemian: Bohemian garnet/rubyčeský granát, pyrop

brethren: hist., náb. Bohemian BrethrenČeští bratři, Jednota bratrská

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

Czech: Do you speak Czech?Mluvíte česky?