Hlavní obsah

zpívat

Nedokonavé sloveso

  1. (o člověku) singzast. tune(potichu) croonNeumím zpívat.I can't sing.Zpívá ve sboru.He sings in a choir.
  2. (píseň ap.) co, o čem sing sth, about sth
  3. (o ptácích) sing(švitořit) chirp, chitter
  4. (být zpěvákem) be a singer, perform, sing

Vyskytuje se v

čistě: Zpíval čistě.He sang in tune., He was pitch-perfect.

špatně: špatně zpívatbe a bad singer, sing badly

off-key: Zpívám/Mám to falešně?Am I off-key?

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.