Hlavní obsah

zpívat

Vyskytuje se v

čistě: He sang in tune., He was pitch-perfect.Zpíval čistě.

špatně: be a bad singer, sing badlyšpatně zpívat

off-key: Am I off-key?Zpívám/Mám to falešně?

zpívat: I can't sing.Neumím zpívat.