Hlavní obsah

čistě

Příslovce

  1. (bez špíny) cleanly(upraveně) neatly, clearlyZpíval čistě.He sang in tune., He was pitch-perfect.čistě zahraný/zazpívaný melodie ap.pitch-perfect, note-perfect
  2. (naprosto) purely(pouze) only, solely(přísně) strictly

Vyskytuje se v

čistý: čistý formulář nepopsanýblank form

papír: čistý list papírublank sheet of paper

plat: čistý plattake-home pay, net salary

rejstřík: mít čistý (trestní) rejstříkhave no criminal record, have a clean (criminal) record

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

čistit: čistit si zubybrush one's teeth

nuda: udělat co (čistě) z nudydo sth out of (sheer) boredom/to kill time

přepis: přepis na čistofair/clean copy

vzduch: čerstvý/čistý/studený/zatuchlý vzduchfresh/clean/cold/stale air

zářivě: zářivě čistýsparkling clean

asset: oběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktivaekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assets

blank: čistý list papírublank sheet of paper

conscience: čisté svědomíclear conscience

dead: propadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzacedead loss

earnings: hrubý/čistý příjemgross/net earnings

equity: záporné čisté jměnínegative equity

interval: čistý intervalhud. perfect interval

net: čisté jmění firmyekon. net worth

pay: čistý platnet pay

previous: bezúhonný, s dosud čistým rejstříkem osobaof previous good character

proceeds: hrubý/čistý výnosgross/net proceeds

profit: hrubý/čistý ziskekon. gross/net profit

sheer: čistě náhodouby sheer chance

sheet: čistý list papírublank sheet of paper

straight: rozumně/jasně uvažovat, mít čistou hlavuthink straight

value: čistá hodnota aktivnet assets value

virgin: čistá střižní vlnatext. pure virgin wool

paper: čistý list papírublank sheet of paper

čistě: čistě zahraný/zazpívaný melodie ap.pitch-perfect, note-perfect