Hlavní obsah

virgin [ˈvɜːdʒɪn]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

olive oil: panenský olivový olejvirgin olive oil

panenský: geogr. Panenské ostrovyVirgin Islands

panna: Panna Mariathe (Holy) Virgin, Madonna, (Virgin) Mary

virgin: čistá střižní vlnatext. pure virgin wool