Hlavní obsah

new [njuː AmE nuː]

Přídavné jméno

  1. novýnew richzbohatlíknew buildingnovostavbanew bridenovomanželka
  2. další den, století ap.
  3. čerstvý posily ap.new-laidčerstvě snesený vejce

Vyskytuje se v

cap: new capnováček v reprezentačním týmu

game: be new to a some gamenebýt ještě zběhlý, být nováčkem v čem

ground: break new groundvkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického

baby: new born babynovorozeně

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

entrant: ekon. new entrantnový konkurent na trhu

eve: New Year's EveSilvestr

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

monkey: zool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělení

moon: new moonnov

New Year's Eve: on New Year's Evena Silvestra

reader: gather new readerszískávat nové čtenáře

resolution: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

rich: the new richzbohatlíci

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

shoot: put out new shootsvyhnat šlahouny/výhonky o rostlině

spanking: spanking newzbrusu nový

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

have: Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

place: New measures were put in place.Byla zavedena nová opatření.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.

narozený: čerstvě narozenýnew-born

novopečený: novopečený otecnew/recent father

nový: náb. Nový zákonNew Testament

nový: Šťastný Nový rok!Happy New Year!

pozdrav: novoroční pozdravNew Year's greeting

předsevzetí: novoroční předsevzetíNew Year's resolution

raný: rané bramborynew potatoes

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

silvestr: na silvestraon New Year's Eve

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

večírek: narozeninový/silvestrovský/maturitní večírekbirthday/New Year's/graduation party

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

nový: Co je nového?What's new/the news?

nový: jako novýas good as new

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

přes, přese: lístek do New Yorku přes Londýna ticket to New York via London

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

zaletět: Zaletím si občas do New Yorku.I fly to New York now and then.

žhavý: přen. nejžhavější novinkyzprávy the hottest news, výrobky hot new products

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

žurnál: jako ze žurnáluupravený ap. neat and trim, čistý neat as a (new) pin, spick-and-span