Hlavní obsah

new [njuː AmE nuː]

Přídavné jméno

  1. novýnew richzbohatlíknew buildingnovostavbanew bridenovomanželka
  2. další den, století ap.
  3. čerstvý posily ap.new-laidčerstvě snesený vejce

Vyskytuje se v

cap: new capnováček v reprezentačním týmu

game: be new to a some gamenebýt ještě zběhlý, být nováčkem v čem

ground: break new groundvkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického

baby: new born babynovorozeně

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

entrant: ekon. new entrantnový konkurent na trhu

eve: New Year's EveSilvestr

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

monkey: zool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělení

moon: new moonnov

new: new richzbohatlík

New Year's Eve: on New Year's Evena Silvestra

reader: gather new readerszískávat nové čtenáře

resolution: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

rich: the new richzbohatlíci

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

shoot: put out new shootsvyhnat šlahouny/výhonky o rostlině

spanking: spanking newzbrusu nový

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

have: Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

place: New measures were put in place.Byla zavedena nová opatření.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.

narozený: new-bornčerstvě narozený

novopečený: new/recent fathernovopečený otec

nový: New Testamentnáb. Nový zákon

pozdrav: New Year's greetingnovoroční pozdrav

předsevzetí: New Year's resolutionnovoroční předsevzetí

raný: new potatoesrané brambory

rok: Happy New Yearšťastný Nový rok

silvestr: on New Year's Evena silvestra

svět: the Old/New WorldStarý/Nový svět

šťastný: Happy New YearŠťastný Nový rok

úděl: New Dealekon. Nový úděl program F.D.Roosevelta

utvořit: set a new recordutvořit nový rekord

Vánoce: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

vdechnout: breathe (new) life into sthvdechnout (nový) život čemu

večírek: birthday/New Year's/graduation partynarozeninový/silvestrovský/maturitní večírek

vydání: first/new/latest/book editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

zákon: the Old/New Testamentbibl. Starý/Nový zákon

dovolit si: We can't afford a new fridge.Nemůžeme si dovolit novou ledničku.

nahrát: record/make a new albumnahrát nové album skupina ap.

objevit: He discovered a new planet.Objevil novou planetu.

přes, přese: lístek do New Yorku přes Londýna ticket to New York via London

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

rekord: set/establish a new recordustavit/vytvořit rekord

úryvek: extract from a new bookúryvek z nové knihy

vyzkoušet: try new methodsvyzkoušet nové metody

zaletět: Zaletím si občas do New Yorku.I fly to New York now and then.

žhavý: zprávy the hottest news, výrobky hot new productspřen. nejžhavější novinky

naučit: You can't teach an old dog new tricks.Starého psa novým kouskům nenaučíš.

žurnál: upravený ap. neat and trim, čistý neat as a (new) pin, spick-and-spanjako ze žurnálu