Hlavní obsah

move into

Vyskytuje se v

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.