Hlavní obsah

move into

Vyskytuje se v

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

into: move into sthvstoupit do čeho podniku ap.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.