Hlavní obsah

newness [njuːnɪs]

Odvozená slova

new