Hlavní obsah

afford [əˈfɔːd]

Vyskytuje se v

ill: can ill afford (to do) sthnemoci si dovolit, je stěží si moci dovolit co muset zabránit

dopřát si: can afford sthmoci si dopřát co dovolit si

dovolit si: can afford (to do) sthmoci si dovolit (udělat) co mít na ap.

mít: finančně I can't afford it., intelektuálně That's beyond me.Na to nemám.

utáhnout: My pocket can afford it.To ještě (finančně) utáhnu.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.