Hlavní obsah

provide [prəˈvaɪd]

Vyskytuje se v

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

alibi: provide a false alibiposkytnout falešné alibi

employer: employer-provided health insurancezdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelem

accommodation: provide accommodation for sbposkytnout komu ubytování

obživa: poskytovat/obstarávat komu obživuprovide for sb, support sb

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

pod, pode: pod podmínkou, žeon condition that, providing that

podmínka: pod podmínkou, že ...on condition/provided that ...

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...

služba: poskytnout službyprovide services