Hlavní obsah

provided [prəˈvaɪdɪd]

Synonyma

if

Vyskytuje se v

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

alibi: provide a false alibiposkytnout falešné alibi

employer: employer-provided health insurancezdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelem

accommodation: provide accommodation for sbposkytnout komu ubytování

obživa: provide for sb, support sbposkytovat/obstarávat komu obživu

omluvenka: provide a written excusepřinést omluvenku

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...

služba: provide servicesposkytnout služby

provide: práv. unless otherwise providedpokud není stanoveno jinak