Hlavní obsah

poskytnout

Dokonavé sloveso

  • komu co (dodat) provide (sb with) sth(dát, informaci ap.) giveform. render sb sth(schválit půjčku ap.) grant(vybavit) furnish sb with sth(zásobit) supply sthposkytnout první pomoc komugive first aid to sb

Vyskytuje se v

interview: poskytnout komu interviewgive sb an interview

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

první: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

nocleh: poskytnout komu noclehput sb up (for the night), ubytovat accommodate sb

služba: poskytnout službyprovide services