Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (zasvětit ap.) co komu/čemu devote, dedicate sth to sb/sthvěnovat pozornost čemupay attention to sth, (být opatrný) pay heed to sth
  2. (darovat) donate(dát) give sb sth
  3. (tematicky ap.) dedicate

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

devote: devote osf to sthvěnovat se čemu

devoted: be devoted to sthvěnovat se poctivě čemu činnosti

memory: (dedicated) to the memory of sbvěnováno památce koho

much: make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.

occupy: occupy osf with sthvěnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělat

pay: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu

preferential: give preferential treatment to sbzvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péči

survey: give sb/sth a brief surveyzběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemu

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

coverage: It received extensive media coverage.Média tomu věnovala velkou pozornost.

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.