Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (zasvětit ap.) co komu/čemu devote, dedicate sth to sb/sthvěnovat pozornost čemupay attention to sth, (být opatrný) pay heed to sth, take heed of sth, (všímat si) take notice of sth
  2. (darovat) donate(dát) give sb sth
  3. (tematicky ap.) dedicate

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

careless: nedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemube careless about/of sth

close: věnovat čemu velkou pozornostpay close attention to sth

devote: věnovat se čemudevote osf to sth

devoted: věnovat se poctivě čemu činnostibe devoted to sth

hiking: chodit na túry, věnovat se (pěší) turisticedo some hiking, go hiking

occupy: věnovat se čemu, zabývat se, (za)obírat se, zaměstnat se čím mít co dělatoccupy osf with sth

pay: věnovat pozornost komu/čemupay attention to sb/sth

preferential: zvýhodňovat koho, věnovat komu zvláštní péčigive preferential treatment to sb

survey: zběžně prohlédnout koho/co, věnovat zběžný pohled komu/čemugive sb/sth a brief survey

undivided: věnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemugive sb/sth one's undivided attention

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

do: Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.I'd like to do maths at university.

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sth