Hlavní obsah

pozornost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (soustředěnost) attention(ostražitost) alertness, vigilancevěnovat pozornost čemupay attention to sth, (zaměřit se) focus on sthupoutat čí pozornostcatch sb's attentionodvést čí pozornostdistract sb's attention, distract sb
  2. (zvýšený zájem) attentionbýt ve středu pozornostibe in the spotlightzaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sbpřitahovat pozornostattract attention
  3. (všímavost) attentiveness(zdvořilost) courtesy(ohleduplnost) thoughtfulness
  4. (dárek) present, gift(drobná) little something

Vyskytuje se v

odpoutat: divert/distract sb's attentionodpoutat čí pozornost

poutat: attract sb's attentionpoutat čí pozornost

rozptýlit: distract sb, divert sb's attentionrozptýlit čí pozornost

soustředit: focus one's attention on sthsoustředit (svou) pozornost na co

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

upoutat: capture/catch/grab/attract sb's attentionupoutat čí pozornost

věnovat: pay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sthvěnovat pozornost čemu

obrátit: turn one's attention to sb/sthobrátit svoji pozornost na koho/co

odvést: It took my attention away/distracted me.Odvedlo to moji pozornost.

přitahovat: attract sb's attentionpřitahovat čím pozornost

udržet: hold sb's attentionudržet čí pozornost

zaměřit: turn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

attention: attention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

diligence: due diligencenáležitá péče/pečlivost/pozornost

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

forefront: at the forefrontv popředí zájmu/pozornosti

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

pay: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu

publicity: publicity stuntpokus o zviditelnění se/upoutání pozornosti, propagační akce

rivet: rivet sb's attentionupoutat čí pozornost

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutí

pozornost: pay attention to sth, zaměřit se focus on sthvěnovat pozornost čemu