Hlavní obsah

pozornost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (soustředěnost) attention(ostražitost) alertness, vigilancevěnovat pozornost čemupay attention to sth, (zaměřit se) focus on sthupoutat čí pozornostcatch sb's attentionodvést čí pozornostdistract sb's attention, distract sb
  2. (zvýšený zájem) attentionbýt ve středu pozornostibe in the spotlightzaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sbpřitahovat pozornostattract attention
  3. (všímavost) attentiveness(zdvořilost) courtesy(ohleduplnost) thoughtfulness
  4. (dárek) present, gift(drobná) little something

Vyskytuje se v

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

poutat: poutat čí pozornostattract sb's attention

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention

soustředit: soustředit (svou) pozornost na cofocus one's attention on sth

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth

obrátit: obrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth

odvést: Odvedlo to moji pozornost.It took my attention away/distracted me.

přitahovat: přitahovat čím pozornostattract sb's attention

udržet: udržet čí pozornosthold sb's attention

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

attention: attention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

claim: claim sb's attentionžádat si čí pozornost

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

diligence: due diligencenáležitá péče/pečlivost/pozornost

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

focus: take the focus off sthodvést pozornost od čeho

forefront: at the forefrontv popředí zájmu/pozornosti

garner: garner the attention of sbupoutat čí pozornost

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

much: make much of sbvěnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.

note: be worthy of notestát za pozornost

pay: pay attention to sb/sthvěnovat pozornost komu/čemu

publicity: publicity stuntpokus o zviditelnění se/upoutání pozornosti, propagační akce

rivet: rivet sb's attentionupoutat čí pozornost

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

attention: May I have your attention?Můžete mi věnovat pozornost?

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

coverage: It received extensive media coverage.Média tomu věnovala velkou pozornost.