Hlavní obsah

odvést

Vyskytuje se v

pozornost: distract sb's attention, distract sbodvést čí pozornost

vojna: be conscripted (into the army)být odveden na vojnu

away: take sb awayodvést koho (pryč)

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

enlist: be enlistednarukovat, být odveden, vstoupit do armády

focus: take the focus off sthodvést pozornost od čeho

lure: lure sb away from sthi přen. odlákat, odvést koho od čeho od povinností ap.

odvést: Take him away!Odveďte ho!