Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

  1. (uskutečnit, vyplnit) co fulfil(provést - rozkaz ap.) carry out, accomplish sthsplnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise
  2. (vyhovět požadavku ap.) co meet, satisfy sth(vyhovět) comply with sth(očekávání) come up to sthsplnit závazkyfulfil/meet the obligations, (hl. finanční) meet the liabilitiesnesplnit co očekávání ap.fall short of sth

Vyskytuje se v

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

rozkaz: splnit rozkazcarry out the order

podařit se: Podařilo se splnit cíl.The goal was achieved.

sen: splnit si svůj senmake one's dream come true

úkol: splnit úkolfulfil a task

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

deliver: splnit svůj slibdeliver on one's promise

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition

impossible: neproveditelná mise, poslání nelze splnitmission impossible

mission: neproveditelný úkol, úkol nelze splnitmission impossible

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

projection: nesplnit odhady čehofall short of one's projection for sth

purpose: splnit svůj účelserve one's purpose

unmet: nebýt uspokojen/splněn požadavek ap.go unmet

goal: dosáhnout svého cíle, splnit si svůj cílachieve one's goal

requirement: splnit/splňovat požadavkymeet/fulfil the requirements

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise