Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

  1. (uskutečnit, vyplnit) co fulfil(provést - rozkaz ap.) carry out, accomplish sthsplnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise
  2. (vyhovět požadavku ap.) co meet, satisfy sth(vyhovět) comply with sth(očekávání) come up to sthsplnit závazkyfulfil/meet the obligations, (hl. finanční) meet the liabilitiesnesplnit co očekávání ap.fall short of sth

Vyskytuje se v

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

rozkaz: splnit rozkazcarry out the order

podařit se: Podařilo se splnit cíl.The goal was achieved.

sen: splnit si svůj senmake one's dream come true

úkol: splnit úkolfulfil a task

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

deliver: deliver on one's promisesplnit svůj slib

duty: answer the call of dutysplnit svoji povinnost

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

impossible: mission impossibleneproveditelná mise, poslání nelze splnit

mission: mission impossibleneproveditelný úkol, úkol nelze splnit

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

projection: fall short of one's projection for sthnesplnit odhady čeho

purpose: serve one's purposesplnit svůj účel

unmet: go unmetnebýt uspokojen/splněn požadavek ap.

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky