Hlavní obsah

dostát

Dokonavé sloveso

  • čemu (slovu) keep sthhl. AmE make good (on) sth(požadavkům) meet sthdostát očekávánílive up to expectations

Vyskytuje se v

slib: dodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise

liability: dostát svým závazkůmmeet one's liabilities

obligation: dostát svým závazkůmmeet one's obligations

reputation: dostát své pověstilive up to one's reputation

dostát: dostát očekávánílive up to expectations