Hlavní obsah

dostát

Dokonavé sloveso

  • čemu (slovu) keep sthhl. AmE make good (on) sth(požadavkům) meet sthdostát očekávánílive up to expectations

Vyskytuje se v

slib: dodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti