Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stand, be standingstát komu v cestěbe in sb's waystát nehnutěstand stillstát na strážistand guardstát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth
 2. (o předmětech) stand(nacházet se) be (situated)Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.
 3. (nehýbat se) be stationary, stand, be still(nevyužité stroje ap.) be idleStůj!Stop!, voj. Halt!zůstat státstop, halt
 4. (zaujímat místo) stand, bestát stranou dění ap.stand aside
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím be facing sth, be faced with sth
 6. (podporovat někoho) za kým support sb, při kom stand, stick by sbBudu stát při tobě.I will stand by you.
 7. stát (si) (vést si) be doing
 8. stát (si) (trvat na něčem) za čím stand by, hold by sthstát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns
 9. (přát si) o koho/co care for sb/sth(chtít) want sb/sth(mít zájem) be interested in sb/sthStojíš ještě o mě?Do you still care for me?

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) cost, beKolik to stojí?How much is it/does it cost?Stálo nás to asi ...It cost us about ...
 2. (vyžadovat úsilí ap.) koho co cost sb sthať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost
 3. (zasluhovat) za co be worth sth, be worthy of sthstát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioningStojí to za to?Is it worth it?Stojí to za vidění.It is worth seeing.

Vyskytuje se v

členský: členské státy EUEU member states

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

stát se: Co se stalo?What (has) happened?

stát se: Co se ti stalo?What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

stát se: Už se stalo.o negativním The damage is done., už je uděláno It's been done.

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

acceptance: gain acceptancestát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

Baltic: Baltic statespobaltské státy

care: be in carebýt v péči státu dítě

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

erect: stand erectstát vzpřímeně

face: be faced with sthstát před čím, být postaven před co problém ap.

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

hit: be a hit with sbstát se hitem, být velice populární u koho

hold: hold by sthlpět na čem, držet se čeho, stát si za čím

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

involved: be involved in an accidentstát se účastníkem nehody

mainstream: go mainstreamstát se mainstreamovou záležitostí, posunout se do hlavního proudu

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

note: be worthy of notestát za pozornost

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu protivníkovi ap.

place: BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

possession: práv. take possession of sthstát se držitelem čeho

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

shoot: shoot to fameproslavit se, stát se slavným, prorazit náhle

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

standstill: be at a standstillstát proces ap.

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

stationary: be stationarystát, nehýbat se

stick up for: stick up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

suck: hovor. suck assstát úplně za hovno/prd kvalita