Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) stand, be standingstát komu v cestěbe in sb's waystát nehnutěstand stillstát na strážistand guardstát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth
 2. (o předmětech) stand(nacházet se) be (situated)Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.
 3. (nehýbat se) be stationary, stand, be still(nevyužité stroje ap.) be idleStůj!Stop!, voj. Halt!zůstat státstop, halt
 4. (zaujímat místo) stand, bestát stranou dění ap.stand aside
 5. přen.(před rozhodnutím ap.) před čím be facing sth, be faced with sth
 6. (podporovat někoho) za kým support sb, při kom stand, stick by sbBudu stát při tobě.I will stand by you.
 7. stát (si) (vést si) be doing
 8. stát (si) (trvat na něčem) za čím stand by, hold by sthstát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns
 9. (přát si) o koho/co care for sb/sth(chtít) want sb/sth(mít zájem) be interested in sb/sthStojíš ještě o mě?Do you still care for me?

Nedokonavé sloveso

 1. (o ceně) cost, beKolik to stojí?How much is it/does it cost?Stálo nás to asi ...It cost us about ...
 2. (vyžadovat úsilí ap.) koho co cost sb sthať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost
 3. (zasluhovat) za co be worth sth, be worthy of sthstát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioningStojí to za to?Is it worth it?Stojí to za vidění.It is worth seeing.

Vyskytuje se v

bump start: bump-start(nouzově) nastartovat roztlačením, roztlačit motorové vozidlo

grid: (starting) gridstartovní rošt

start: start (up)založit (si), rozjet firmu ap., otevřít (si) obchod ap.

start off: start sb offpřivést koho k čemu zálibě, činnosti

acceptance: stát se obecně přijímaným, najít své zastánce, ujmout se, uchytit se názor ap.gain acceptance

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

apart: stát s nohama od sebestand with one's legs apart

at: stát v pohovustand at ease

away: odstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.stand away

back: stát zády k soběstand back to back

Baltic: pobaltské státyBaltic states

care: být v péči státu dítěbe in care

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

church: oddělení církve od státuseparation of church and state

clear: přes celý státclear across the state

common currency: stát se obecně přijímaným (faktem)become common currency

contiguous: 48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje48 contiguous states

crouch: sport. crouch startnízký start

erect: stát vzpřímeněstand erect

face: stát před čím, být postaven před co problém ap.be faced with sth

finish: from start to finishod začátku do konce

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

hold: lpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold by sth

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

homeland: vnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismuhomeland security

line: starting linestartovní čára

neighbour: sousední státyneighbour states

non-member: nečlenský státnon-member state

pit: být postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.be pitted against sb/sth

place: místo dotované státem studijní ap.BrE assisted place

possessed: stát se vlastníkem čehobecome possessed of sth

possession: stát se držitelem čehopráv. take possession of sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

row: start a rowzačít hádku

salary: starting salarynástupní plat

starting: starting blocksstartovní bloky ve sprintu

accident: Stal se účastníkem dopravní nehody.He was involved in a car accident.

anything: Může se stát cokoliv.Anything can happen.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

certain: To se jistě stane.This is certain to happen.

cost: Kolik to stojí?How much does it cost?

grow: I started growing my beard.Nechal jsem si růst vousy.

how: Kolik to stojí?How much is it?

keep: Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?Can you keep it from happening again?

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

more: Stálo to více než 250 liber.It cost more than 250 pounds.

much: Stojíš o to? – Strašně moc.Do you care for it? – Too much.

over: Stojí to přes milión.It costs over one million.

overall: Kolik to bude stát celkem?How much will it cost overall?

own: He started a company of his own.Založil svou vlastní firmu.

used: He started doing things he didn't use to do.Začal dělat věci, které dříve nedělal.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

would: The car wouldn't start.Auto nechtělo nastartovat.

boggle: nad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelnéthe mind boggles at sth

price: přen. Něco to stojí. není to zadarmoIt comes with/at a price.

cuknout: leknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinchcuknout sebou

čára: starting linesport. startovní čára

dát se: start to flee, take flight, úlekem boltdát se na útěk

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

letmý: flying startletmý start

listina: start liststartovní listina

nástupní: starting salarynástupní plat

pohyb: get/start movingdát se do pohybu

propadnout: start to panic, hovor. press the panic buttonpropadnout panice

prvopočátek: from the outset/very startod prvopočátku

rozjet: proces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) riprozjet to

startovní: starting pistol/shot/linestartovní pistole/výstřel/čára

trhnout: úlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wincetrhnout sebou

začátek: from start to finishod začátku do konce

založit: start a firezaložit požár

: I started only yesterday.Začal jsem až včera.

chtít: The car won't start.Auto nechce nastartovat.

kroupa: It started to hail.Začaly padat kroupy.

na: Let's do it., začněme Let's get started.Jdeme na to.

najednou: Suddenly it started to rain.Najednou začalo pršet.

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

požár: start a firezaložit požár

přátelství: make friends, start a friendship with sbnavázat přátelství s kým

předbíhat: First things first., začněme od začátku Let's start at the beginning.Ale nepředbíhejme. pěkně popořadě

pustit se: start eating, hovor. dig inpustit se do jídla

rodina: start a familyzaložit (si) rodinu

rozběhnout: start the productionrozběhnout výrobu

rozpoutat: start a warrozpoutat válku

smích: start laughingdát se do smíchu

spustit se: The rain came down., It started to rain.Spustil se déšť.

startovat: The car won't start.Auto nechce startovat.

tedy: Let's start then.Začněme tedy.

udělat se: I started to feel sick., My stomach churned.Udělalo se mi špatně od žaludku.

útěk: take flight, start running away, po spáchání zločinu make a getawaydát se na útěk

vrhnout se: get down to work, start workingvrhnout se do práce

začít: Start reading.Začni číst.

Adam: start from/at the (very) beginningzačít od Adama úplně od začátku

chuť: Well begun is half done., Good start is half the battle.S chutí do toho a půl je hotovo.

píka: start from scratchzačít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.

šikmý: get into bad ways, start down the slippery slope, stray off the straight and narrowpřen. dostat se na šikmou plochu

vykročit: start off on the right footvykročit správnou nohou