Hlavní obsah

state [steɪt]

Podstatné jméno

  1. stát země
  2. the States hovor.Státy, Spojené státy USA
  3. of sth/sb stav čeho/kohostate of emergencystav ohrožení, mimořádný stavstate of weightlessnessstav beztížefinancial statefinanční situace
  4. skupenství, fáze, stadium

Přídavné jméno

  • státní státem vlastněný či spravovanýBrE state schoolstátní školastate examstátní zkouška, státnice

Vyskytuje se v

disrepair: in (a state of) disrepairve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladu

repair: (state of) repairzachovalost stupeň, (dobrý) stav, udržovanost

stutter: stutter (along)zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovat

Baltic: Baltic statespobaltské státy

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

centennial: Centennial stateColorado oficiální přezdívka státu

church: separation of church and stateoddělení církve od státu

clear: clear across the statepřes celý stát

contiguous: 48 contiguous states48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje

decomposition: in an advanced state of decompositionv pokročilém stadiu rozkladu

emergency: state of emergencymimořádný stav, stav nouze

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

equation: equation of statestavová rovnice

equilibrium: state of equilibriumrovnovážný stav

health: state of healthzdravotní stav

minister: minister of statenáměstek ministra

neighbour: neighbour statessousední státy

non-member: non-member statenečlenský stát

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

regulated: state-regulated economystátem řízená ekonomika

secretary: First Secretary of Stateprvní náměstek předsedy vlády

stutter: stutter out sthvykoktat, zakoktat co

sunshine: přen. Sunshine StateFlorida

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

vegetative: med. persistent vegetative stateapalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní koma

war: state of warválečný stav

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát

line: state linestátní hranice

supervision: under the supervision of statepod dohledem státu