Hlavní obsah

state [steɪt]

Podstatné jméno

  1. stát země
  2. the States hovor.Státy, Spojené státy USA
  3. of sth/sb stav čeho/kohostate of emergencystav ohrožení, mimořádný stavstate of weightlessnessstav beztížefinancial statefinanční situace
  4. skupenství, fáze, stadium

Přídavné jméno

  • státní státem vlastněný či spravovanýBrE state schoolstátní školastate examstátní zkouška, státnice

Vyskytuje se v

disrepair: ve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladuin (a state of) disrepair

repair: zachovalost stupeň, (dobrý) stav, udržovanost(state of) repair

state: Státy, Spojené státy USAthe States

stutter: zadrhávat (se) diskuse, proces ap., trhaně se pohybovatstutter (along)

Baltic: pobaltské státyBaltic states

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

centennial: Colorado oficiální přezdívka státuCentennial state

church: oddělení církve od státuseparation of church and state

clear: přes celý státclear across the state

contiguous: 48 sousedících států USA bez Aljašky a Havaje48 contiguous states

decomposition: v pokročilém stadiu rozkladuin an advanced state of decomposition

emergency: mimořádný stav, stav nouzestate of emergency

enterprise: státní podnikekon. state(-owned) enterprise

equation: stavová rovniceequation of state

equilibrium: rovnovážný stavstate of equilibrium

health: zdravotní stavstate of health

minister: náměstek ministraminister of state

neighbour: sousední státyneighbour states

non-member: nečlenský státnon-member state

regulated: státem řízená ekonomikastate-regulated economy

secretary: první náměstek předsedy vládyFirst Secretary of State

sunshine: Floridapřen. Sunshine State

unless: není-li uvedeno jinakunless otherwise stated

vegetative: apalický syndrom, perzistentní vegetativní stav vigilní komamed. persistent vegetative state

war: válečný stavstate of war

welfare: stát blahobytu, sociální státekon. welfare state

line: státní hranicestate line

supervision: pod dohledem státuunder the supervision of state