Hlavní obsah

welfare [ˈwelˌfeə]

Přídavné jméno

  • sociální, veřejně prospěšný služby ap.welfare servicessociální služby, služby sociálního zabezpečeníwelfare centrecentrum sociálních služeb/sociální péčewelfare benefitssociální dávky, přídavky

Vyskytuje se v

blaho: common good, general welfareobecné blaho

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

sociální: welfare statesociální stát

zabezpečení: welfare systemsystém sociálního zabezpečení

welfare: ekon. welfare statestát blahobytu, sociální stát