Hlavní obsah

standing [ˈstændɪŋ]

Vyskytuje se v

between: stand betweensb and sth stát mezi kým a čím, bránit komu v čem, dělit koho od čeho o cíli ap.

ease: (stand) at easepohov rozkaz

firm: stand firm on sthstát si pevně za svým, být neústupný v čem, nezměnit postoj k čemu

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

ground: stand one's groundtrvat na svém, stát si za svým

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

proud: stand proud of sthvyčnívat, trčet z čeho

stand: stand (up)stát na nohou ap.

stand: stand (up)vstát ze sedu ap., postavit se

stand: leave to standnechat odstát o jídle ap.

stand: stand sth tall/highměřit/mít (na výšku) kolik

stand: stand/AmE standstribuny, ochozy na stadionu

stand: (witness) standmísto svědka, přen. lavice svědků u soudu

stand: last standposlední vzepětí/odpor/vzdor před porážkou

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

stand for: not stand forsth netolerovat, nesnášet, nestrpět co

stand up: stand sb upnepřijít na rande/schůzku s kým

trial: stand trialfor sth stanout před soudem, být souzen, být postaven před soud pro co pro zločin

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

arm: stand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojáka

army: standing armystálé vojsko, vojáci v činné službě

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

bobbin: text. bobbin standcívečnice

by: stand byzůstat nablízku

candidate: stand as a candidatekandidovat ve volbách

comedian: stand-up comediansólový komik/bavič varietní ap.

cruet: cruet set/standdochucovací souprava na stůl

easy: voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně

election: stand for election, fight the electionkandidovat ve volbách

erect: stand erectstát vzpřímeně

exhibition: exhibition standveletržní/výstavní stánek

fast: stand faststát si (pevně) za svým, být neústupný

hall: hall standpředsíňová/věšáková stěna na oděvy

news: news standnovinový stánek, trafika

newspaper: newspaper standnovinový stánek

ovation: standing ovationovace vstoje bouřlivé

security: stand security for sb/sthzaručit se za koho/co, ručit za co půjčku ap.

stand: stand stillstát nehybně, nehýbat se

stand: stand trialstanout před soudem, být souzen, mít soud

stand: stand fast, stand one's groundstát si pevně za svým

stand: stand aside/backustoupit stranou/dozadu

stand: be (left) standingzůstat stát o budově po bombardování ap.

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

stand: take a standzaujmout stanovisko, vyslovit se pro něco

stand: make a stand against sthpostavit se (proti) čemu

stand: newspaper standnovinový stánek

stand: assembly standmontážní stojan

stand: tripod standtrojnožka

stand: práv. take the standjít svědčit, předstoupit jako svědek

stand: práv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi

stand: come to a standzastavit (se)

stand: take one's stand swhpostavit se kam/kde

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

stand-up: stand-up comedysólové komické vystoupení

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

witness stand: take the witness standvypovídat u soudu, vystoupit jako svědek k soudu

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

informační: informační kancelář/stánekinformation office/stand

komický: sólové komické vystoupenístand-up comedy

odstát: nechat odstát covodu ap. leave sth to sit (out), let sth stand, pokrm ap. leave sth to stand

pohov: Pohov!(Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!

postoj: zaujmout postoj k čemutake a stand on sth

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přijít: přijít vhod komucome in handy, stand sb in good stead

příkaz: trvalý (platební) příkazstanding (payment) order, banker's order

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

režim: pohotovostní režim nevypnutého zařízenístand-by (mode)

ručitel: dělat ručitele komustand surety for sb

snášet: nesnášet koho/cohate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sth

snést: snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth

stánek: novinový stáneknews(paper) stand, newsstand

stání: místa k stání v autobuse ap.standing room

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

stanoviště: stanoviště taxi(služby)/taxíkůtaxi BrE rank/AmE stand/stance, cabstand

start: pevný/letmý startstanding/flying start

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)