Hlavní obsah

blízko

Příslovce

  • near(by)zast. nighJe tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?Pojďte blíž.Come closer.

Podstatné jméno, rod střední

Předložka

  • u čeho, k čemu near sth, close to sthStál blízko dveří.He stood near the door.

Vyskytuje se v

blízký: blízký vztah(close) association

okolí: v blízkém okolí čehoin the vicinity of sth

určit: blíže určitspecify

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

jet: Kdy jede nejbližší vlak do Prahy?When is the next train to Prague?

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohodistant/close relative/relation of sb

přitáhnout: Přitáhl si židli blíž.He drew his chair nearer.

přítel: blízký přítelclose friend

rodina: nejbližší rodinaimmediate family

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

košile: Bližší košile než kabát.Charity begins at home.

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb

close: nejbližší přítelthe closest friend

comfort: (až) nebezpečně blízkotoo close for comfort

examination: při bližší prohlídceon closer examination

family: nejbližší rodinaimmediate family

further: bližší informacefurther information

kin: nejbližší příbuzný/příbuznínext of kin

love: milovaní, milí, (ti) nejbližší citověloved ones

narrow: = moře dělící Anglii od blízkých pevnin Irské moře a kanál La Manchenarrow seas

near: nejbližšíthe nearest

nearly: blízce příbuznýnearly related

offshore: ostrov blízko pobřežíoffshore island

shore: (blízko) u břehuin shore

tear: mít na (slzy) krajíčku, být blízko pláčibe near to tears

look: bližší pohled na coa close(r) look at sth

story: that's a different storyto už je něco jiného

completely: It is something completely different.To je něco úplně jiného.

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

different: How are they different?V čem se liší?

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

rozdílný: totally different, přen. worlds apartzcela rozdílný

dnes: Things are different these days.Dnes je všechno jinak.

jiný: He is different from ...Je jiný než ...

směr: in a different/the opposite directionjiným/opačným směrem