Hlavní obsah

určit

Dokonavé sloveso

  1. (stanovit) co determine(pevně) set, fix(oficiálně) establish sth(stanovit hodnotu) assess(smluvně ap.) stipulate(definovat) define(rozhodnout) decideblíže určitspecify
  2. (zjistit) determine, ascertain(přesně) pinpoint(místo, čas ap.) pin down, find out(vystopovat) trace (back)určit polohu koho/čeho(stanovit) fix the position of sb/sth, (najít) locate sb/sth, (lokalizovat) localize sthurčit diagnózu koho/čeho nemoci ap.diagnose sb/sth
  3. (vymezit účel) co komu, co pro koho/co intend, mean sth for sb/sth(cíl určení) destine sth for sb/sth(přidělit, dát úkol) assign, allot(vymezit pro účel) earmark, set asideDopis není určen Vám.The letter is not meant for you.být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth
  4. (do funkce ap.) appoint, name, nominate, assign

Vyskytuje se v

poloha: fix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

příčina: determine the cause of deathurčit příčinu smrti

stáří: determine the age of sthurčit stáří čeho

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

určit: specifyblíže určit