Hlavní obsah

určit

Dokonavé sloveso

  1. (stanovit) co determine(pevně) set, fix(oficiálně) establish sth(stanovit hodnotu) assess(smluvně ap.) stipulate(definovat) define(rozhodnout) decideblíže určitspecify
  2. (zjistit) determine, ascertain(přesně) pinpoint(místo, čas ap.) pin down, find out(vystopovat) trace (back)určit polohu koho/čeho(stanovit) fix the position of sb/sth, (najít) locate sb/sth, (lokalizovat) localize sthurčit diagnózu koho/čeho nemoci ap.diagnose sb/sth
  3. (vymezit účel) co komu, co pro koho/co intend, mean sth for sb/sth(cíl určení) destine sth for sb/sth(přidělit, dát úkol) assign, allot(vymezit pro účel) earmark, set asideDopis není určen Vám.The letter is not meant for you.být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth
  4. (do funkce ap.) appoint, name, nominate, assign

Vyskytuje se v

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

stáří: určit stáří čehodetermine the age of sth

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

date: put a date on sth(přesně) určit termín čeho konání, vzniku ap.