Hlavní obsah

name [neɪm]

Podstatné jméno

  • jméno, název, pojmenováníWhat's your name?Jak se jmenuješ?name tagjmenovka štítek či kartička se jménem, na oděvu ap.no-name productsneznačkové výrobky

Fráze

  1. in sb's name na čí jméno, psaný na koho majitele ap.
  2. in all but name v podstatě, vlastně, faktickyco existuje, ale není to oficiálně uznáno
  3. by name jménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.
  4. answer to the name of slyšet na jméno o psovi
  5. call sb names nadávat komu
  6. hovor.the name of the game to hlavní, to, o co tady jde, momentálně nejdůležitější věc
  7. in name only jen na papíře, pouze zdánlivě ne fakticky
  8. you name it na co si (jen) vzpomenete, co vás jen(om) napadne při širokém výčtu

Vyskytuje se v

after: named afterpojmenovaný po kom, nazvaný podle koho

agent: ling. agent namečinitelské jméno

badge: name badgepřipínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipem

bogus: bogus namefalešné jméno

botanical: bot. botanical namebotanický název

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

false: under a false namepod falešným jménem

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

genus: genus namerodové jméno

hallow: hallowed be thy name ...posvěť se jméno tvé ...

married: married namepříjmení po svatbě, vyvdané příjmení

place: place namemístní název

resounding: resounding namezvučné jméno

second: second namepříjmení

tag: name tagjmenovka na uniformě ap.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

call: call sb namesnadávat komu