Hlavní obsah

namely [ˈneɪmlɪ]

Vyskytuje se v

name: in sb's namena čí jméno, psaný na koho

agent: ling. agent namečinitelské jméno

badge: name badgepřipínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipem

bogus: bogus namefalešné jméno

botanical: bot. botanical namebotanický název

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

false: under a false namepod falešným jménem

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

genus: genus namerodové jméno

hallow: hallowed be thy name ...posvěť se jméno tvé ...

married: married namepříjmení po svatbě

place: place namemístní název

resounding: resounding namezvučné jméno

second: second namepříjmení

tag: name tagjmenovka na uniformě ap.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

call: call sb namesnadávat komu

celý: full namecelé jméno úplné

dívčí: maiden namedívčí jméno

jméno: first namekřestní jméno

krycí: code namekrycí jméno/název

křestní: first name, form. forenamekřestní jméno

nadávat: call sb (foul) names, abuse sb with obscenitiessprostě komu nadávat

nadávka: abuse, insults, filthy names, mluva offensive language, sprosté billingsgate, kniž. opovržlivé contumelynadávky

obchodní: trade nameobchodní název

ohánět se: drop names, name-drop sbohánět se známostmi

příjmení: maiden namepříjmení za svobodna

rejstřík: name indexjmenný rejstřík

rodný: maiden namerodné příjmení dívčí

titulní: title role, name parttitulní role

vlastní: proper nameling. vlastní jméno

vznosný: lofty namevznosný název

značka: trademark, brand nameobchodní značka

značkový: brand-name/luxusní designer clothesznačkové oblečení

zvučný: big/(highly-)renowned nameszvučná jména

jak: What's your name?Jak se jmenuješ?

jmenovat: He gave no names.Nikoho nejmenoval.

jmenovat se: What's your name?Jak se jmenuješ?

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

označit: name sthoznačit co jménem

paměť: have a good memory for namesmít dobrou paměť na jména

podle: He was named after ...Byl pojmenován podle ...

přeslechnout: I didn't catch your name.Přeslechl jsem vaše jméno.

přiléhavý: apt/fitting namepřiléhavý název, přiléhavé jméno

splést si: He mixed their names up.Spletl si jejich jména.

volat: He called my name.Volal mé jméno.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

zapomenout: I forgot his name.Zapomněl jsem jeho jméno.

kabát: His/Her name is mud.Má z ostudy kabát.

vláčet: drag sb's name in the mudvláčet koho špínou očerňovat

after: named afterpojmenovaný po kom, nazvaný podle koho