Hlavní obsah

namely [ˈneɪmlɪ]

Vyskytuje se v

after: named afterpojmenovaný po kom, nazvaný podle koho

name: in sb's namena čí jméno, psaný na koho majitele ap.

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

name: by namejménem, jmenovitě zmínit, oslovit ap.

name: answer to the name ofslyšet na jméno o psovi

name: call sb namesnadávat komu

name: the name of the gameto hlavní, to, o co tady jde, momentálně nejdůležitější věc

name: in name onlyjen na papíře, pouze zdánlivě ne fakticky

name: you name itna co si (jen) vzpomenete, co vás jen(om) napadne při širokém výčtu

agent: ling. agent namečinitelské jméno

badge: name badgepřipínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipem

bogus: bogus namefalešné jméno

botanical: bot. botanical namebotanický název

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

dropper: name-dropperkdo se ohání svými (údajnými) známostmi

false: under a false namepod falešným jménem

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

genus: genus namerodové jméno

hallow: hallowed be thy name ...posvěť se jméno tvé ...

married: married namepříjmení po svatbě, vyvdané příjmení

name: name tagjmenovka štítek či kartička se jménem, na oděvu ap.

name: no-name productsneznačkové výrobky

place: place namemístní název

resounding: resounding namezvučné jméno

second: second namepříjmení

tag: name tagjmenovka na uniformě ap.

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

name: Have you named the day yet?Už máte termín (svatby)?

name: I haven't a dime/dollar to my name.Nemám ani vindru/korunu.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

put: Put your name on the list.Napište se do seznamu.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

what's: What's your name?Jak se jmenuješ?

call: call sb namesnadávat komu

celý: celé jméno úplnéfull name

dívčí: dívčí jménomaiden name

jméno: křestní jménofirst name

jméno: jméno za svobodna, dívčí jménomaiden name

jméno: rezervovat co na čí jménoreserve sth in sb's name

krycí: krycí jméno/názevcode name

křestní: křestní jménofirst name, form. forename

nadávat: sprostě komu nadávatcall sb (foul) names, abuse sb with obscenities

nadávka: nadávkyabuse, insults, filthy names, mluva offensive language, sprosté billingsgate

obchodní: obchodní názevtrade name

ohánět se: ohánět se známostmidrop names, name-drop sb

příjmení: příjmení za svobodnamaiden name

rejstřík: jmenný rejstříkname index

rodný: rodné příjmení dívčímaiden name

shoda: (pouhá) shoda jmencoincidence of names, při popření příbuzenství no relation

titulní: titulní roletitle role, name part

vlastní: ling. vlastní jménoproper name

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

vznosný: vznosný názevlofty name

značka: obchodní značkatrademark, brand name

značkový: značkové oblečeníbrand-name/luxusní designer clothes

zvučný: zvučná jménabig/(highly-)renowned names

jak: Jak se jmenuješ?What's your name?

jmenovat: Nikoho nejmenoval.He gave no names.

jmenovat se: Jak se jmenuješ?What's your name?

jmenovat se: Jmenuji se ...My name is ...

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

označit: označit co jménemname sth

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

podle: Byl pojmenován podle ...He was named after ...

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

volat: Volal mé jméno.He called my name.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

vyškrtat: Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.I forgot his name.

kabát: Má z ostudy kabát.His/Her name is mud.

vláčet: vláčet koho špínou očerňovatdrag sb's name in the mud