Hlavní obsah

nadávat

Vyskytuje se v

curse: hurl curses at sbnadávat komu sprostě

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

imprecation: hurl imprecations at sbproklínat koho, nadávat komu

profane: use profane languagenadávat, rouhat se

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

call: call sb namesnadávat komu