Hlavní obsah

swear [sweə]

Vyskytuje se v

swear in: be sworn inbýt uveden do úřadu, složit přísahu prezident ap.

secrecy: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

sworn: sworn statementpřísežné prohlášení

sworn: sworn translatorsoudní překladatel

sworn: sworn to secrecyvázaný slibem mlčenlivosti

translator: sworn translatorsoudní překladatel