Hlavní obsah

unbidden [ʌnˈbɪdən]

Přídavné jméno

  1. kniž.samovolný, spontánní jež nastal sám od sebeThe name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.
  2. kniž.ne(po)zvaný, nevyžádaný

Vyskytuje se v

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb