Hlavní obsah

repute [rɪˈpjuːt]

Vyskytuje se v

reputed: (highly) reputedvyhlášený, (vysoce) uznávaný kvalitami ap.

veřejný: brothel, bordello, euf. house of ill reputeveřejný dům nevěstinec

repute: be of (high) reputebýt (velmi) uznávaný, mít dobré jméno v oboru ap.