Hlavní obsah

between [bɪˈtwiːn]

Předložka

  1. mezi dvěma subjekty ap.She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?
  2. stand between stát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čem
  3. společně, dohromady, celkem mít

Vyskytuje se v

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

choose: nothing to choose betweentěžko vybírat, je to jedno jak druhé, o dvou lidech jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

line: draw a line betweenjasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

rock: between a rock and a hard placemezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemná

divide: divide between rich and poorpropast mezi bohatými a chudými

mediate: mediate between sb and sbdělat prostředníka mezi kým a kým

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

range: temperatures ranging between ...teploty pohybující se v rozmezí ...

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

gatepost: between you, me, and the gatepostjenom mezi námi přísně důvěrně

mezi: Something in between.Něco mezi tím.

poznat: Can you tell the difference between ...?Poznáš rozdíl mezi ...?

rozdíl: What's the difference between ...?Jaký je rozdíl mezi ...?

potácet se: hover between life and deathpotácet se mezi životem a smrtí

propast: bridge the gap between sthpřeklenout propast mezi čím

řádek: read between the linespřen. číst mezi řádky

vrazit: drive a wedge between sbpřen. vrazit klín mezi koho rozeštvat

zmoklý: zdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned ratjako zmoklá slepice

between: stand betweenstát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čem