Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (dvěma) between(ve skupince) among(st)(ve vymezeném prostoru) within, inmezi přáteliamong friendsHádají se mezi sebou.They argue among themselves.mezi jinýmiamong others, among other things
  2. (náležet) to
  3. (přibližné určení) (in) betweenNěco mezi tím.Something in between.

Vyskytuje se v

mezi: mezi jinýmiamong others, among other things

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

nimi: Byla mezi nimi.She was among them.

poměr: poměr mezi výškou a váhouheight to weight ratio

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

rozdíl: Jaký je rozdíl mezi ...?What's the difference between ...?

řadit: Řadím ho mezi své přátele.I count him among my friends.

lidé: chodit mezi lidisocialize

potácet se: potácet se mezi životem a smrtíhover between life and death

proklouznout: proklouznout komu mezi prstyslip through sb's fingers

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb

propast: překlenout propast mezi čímbridge the gap between sth

přesahovat: přesahovat všechny mezego over the limit

řádek: přen. číst mezi řádkyread between the lines

communal: násilí mezi komunitamicommunal violence

confine: na ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čehowithin the confines of sth

cut-off: nejzazší mez pro ukončenícut-off point

divide: propast mezi bohatými a chudýmidivide between rich and poor

equal: být mezi sobě rovnýmibe among equals

mediate: dělat prostředníka mezi kým a kýmmediate between sb and sb

place: sázka na umístění mezi prvními třemi v dostihuplace bet

privacy: v soukromí, nerušeně, mezi čtyřma očimain privacy

roaring: = bouřlivé pásmo oceánu mezi 40. a 50. stupněm zeměpisné šířkygeogr. roaring forties

sectarian: sektářské násilí, násilí mezi sektamisectarian violence

sectoral: rozdíly mezi sektorysectoral differences

square: v pravém úhlu, přen. čestně, rovně, slang. patřící mezi zednářeon the square

stage: vrhání se mezi diváky z pódia - při koncertěstage diving

world war: mezi dvěma sv. válkamibetween the two world wars

among: Šel mezi ostatními.He walked among the others.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

fine: Patří mezi nejlepší herečky.She's one of the finest actresses.

intervening: (v době) mezi tímin the intervening time

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

wind: Řeka se vine mezi kopci.The river winds among the hills.

bedpost: (jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčatybetween you and me and the bedpost

gatepost: jenom mezi námi přísně důvěrněbetween you, me, and the gatepost