Hlavní obsah

vrazit

Dokonavé sloveso

  1. (zarazit) co do čeho thrust, drive(vnořit) sink sth into sth
  2. expr.(zastrčit) co do čeho shoveexpr.(nacpat) stuff, thrust, ram sth into sth
  3. (nasadit) co cram sth onhovor. plunk sth on
  4. expr.(vtrhnout) kam dash in(to) sth, storm, burst into sth
  5. (narazit) do koho/čeho ram into sth(havarovat) crash into sb/sth(bouchnout) bump into sb/sth
  6. ob. expr.(dát)jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sb

Vyskytuje se v

kudla: stab sb in the backvrazit komu kudlu do zad zradit

flounce: flounce into sthvrazit, vletět, naběhnout kam vztekle ap.

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

vrazit: punch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sbjednu vrazit komu